Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług to najistotniejsze zadanie każdego pracownika Agencji Ochrony SZABEL Sp. z o.o. Chcąc skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorstwami konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań, nawet najbardziej wymagających klientów. W ten sposób zdobywamy zaufanie oraz ugruntowujemy naszą pozycję na rynku. Każdy Klient Agencji Ochrony "SZABEL" Sp. z o.o. jest zawsze obsłużony w sposób sprawny i kompetentny.

W związku z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009, mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych klientów, określamy następujące cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

 1. systematyczny rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby klientów, stanu zatrudnienia i osiąganych przychodów,
 2. zapewnienie maksymalnej efektywności procesów fizycznej ochrony osób i mienia, technicznej ochrony osób i mienia, kompleksowego sprzątania obiektów,
 3. podnoszenie jakości świadczonych usług,
 4. eliminowanie reklamacji dotyczących naszych usług.

Realizacja celów jakościowych podlega pomiarom w oparciu o analizę danych księgowych (ad.1), analizę wskaźników realizacji procesów (ad.2), analizę ankiet zadowolenia klienta (ad.3), analizę reklamacji (ad.4).

Cele jakościowe realizowane są poprzez:

 • stosowanie i doskonalenie skutecznego systemu zapewnienia jakości opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,
 • planowanie, projektowanie i wdrażanie systemów fizycznej i technicznej ochrony w oparciu o światowe rozwiązania i technologie,
 • ustawiczne szkolenia dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • indywidualną odpowiedzialność za wykonaną pracę,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
 • profesjonalną i kompleksową obsługę Klienta,
 • monitorowanie spełnienia jego oczekiwań i wymagań,
 • wprowadzania nowych rozwiązań i działań marketingowych.