Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 został przyznany przez Biuro Certyfikacji PRS S.A. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualne Certyfikaty wystawione przez Centrum Certyfikacji Jakości potwierdzające zgodność systemu z normami ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009 są ważne do 04.10.2016 r.

Certyfikat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz kompleksowego sprzątania obiektów, jest ważny do kolejnego auditu w 2016 roku